Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Кадрови
Flag Counter

Наставно особље

Ред. бр.

Презиме и име наставника

Степен стручности

Наставни предмет  који предаје

1

Исаиловић Даница

ВСС 7

Српски језик и књижевност

2

Ратковић Славица

ВСС 7

Српски језик и књижевност

3

Јевтић Бојан

ВСС 7

Српски језик и књижевност

4

Младеновић Емина

ВСС 7

Српски језик и књижевност

5

Анђелковић Мирјана

ВСС 7

Српски језик и књижевност

6

Верица Јовић

ВСС 7

Руски језик

7

Радосављевић Мирјана

ВСС 7

Француски језик; Латински језик

8

Милић Милица

ВСС 7

Немачки језик

9

Димитријевић Слађана

ВСС 7

Енглески језик

10

Стојановић Весна

ВСС 7

Енглески језик

11

Колаковић Нина

ВСС 7

Енглески језик

12

Минић Јелена

ВСС 7

Енглески језик

13

Момчиловић Мирјана

ВСС 7

Математика

14

Биорац Радослав

ВСС 7

Математика

15

Петровић Владимир

ВСС 7

Математика

16

Станојевић Драган

ВСС 7

Математика

17

Вујић Милош

ВСС 7

Рачунарство и информатика

18

Николић Никола

ВСС 7

Рачунарство и информатика; Математика

19

Милетић Ђорђе

ВСС 7

Историја

20

Колаковић Десанка

ВСС 7

Историја

21

Микић Емина

ВСС 7

Географија

22

Павловић Бојана

ВСС 7

Географија; Грађанско васпитање

23

Милошевић Слободан

ВСС 7

Социологија; Грађанско васпитање; Устав и права грађана

24

Тимић Весна

ВСС 7

Психологија; Грађанско васпитање

25

Марина Мак Ђорђевић

ВСС 7

Хемија

26

Симић Саша

ВСС 7

Физика

27

Јовановић Мирослав

ВСС 7

Биологија; Здравствена култура; Екологија и заштита животне средине

28

Цоцић Ивана

ВСС 7

Биологија; Екологија; Здравственa култура; Социјална екологија; Грађанско васпитање

29

Симић Мирјана

ВСС 7

Познавање робе; Наука о исхрани; Исхрана; Комерцијално познавање робе

30

Станојевић Марија

ВСС 7

Устав и права грађана; Грађанско васпитање; Социологија

31

Никодијевић Момчило

Виша 6

Услуживање са практичном наставом

32

Ђорђевић Љиљана

Спец. 5

Услуживање са практичном наставом

33

Арсовски Владан

Виша 6

Куварство са практичном наставом

34

Тодоровић Радмила 

Спец. 5

Куварство са практичном наставом

35

Јовановић Горан

ВСС 7

Ликовна култура; Уметничко обликовање; Историја уметности

36

Томић Сенка

ВСС 7

Музичка уметност

37

Петровић Верица

ВСС 7

Физичко васпитање

38

Ђуришић Бранко

ВСС 7

Физичко васпитање

39

Ђорђевић Бранко

Виша 6

Веронаука

40

 Тодоровић Бојан

Виша 6

Веронаука

41

Бранислав Ћаћић

ВСС7

Правна група предмета

42

Андрејић Зорица

ВСС 7

Правна група предмета

43

Јевђовић Весна

ВСС 7

Правна група предмета

44

Рашић Ивана 

ВСС 7

Правна група предмета

45

Крстев Емилија

ВСС7

Правна група предмета

46

Рајић Мирослав

ВСС 7

Заштита од пожара и заштита на раду; Служба обезбеђења

47

Вујичић Ратомирка

ВСС 7

Економска група предмета

48

Жунић Борјанка

ВСС 7

Економска група предмета

49

Станковић Зоран

ВСС 7

Туристичка група предмета

50

Милетић Сузана

ВСС 7

Економска група предмета

51

Николић Марко

ВСС 7

Економска група предмета

52

Милојевић  Зорица

ВСС 7

Економска група предмета

53

Симић Славица

ВСС 7

Економска група предмета


54

Игњатовић Весна

ВСС 7

Економска група предмета

55

Марковић  Емина

ВСС 7

Економска група предмета

56

Трифуновић  Миланка

ВСС 7

Економска група предмета

57

Колаковић Мирјана

ВСС 7

Економска група предмета

58.

Ивановић Јована

ВСС 7

Основи туризма и угоститељства; Агенцијско и хотелијерско пословање

59.

Андријевић Данијела

ВСС 7

Филозофија; Логика

60.

Ђорђевић Светозар

ВСС 7

Физичко васпитање

61.

Антић Душан

Виша 6

Куварство са практичном наставом

62.

Илић Ксенија

ВСС 7

Енглески језик

63.

Лазаревић Далибор

ВСС 7

Економска група предмета

64.

Вучковић Марко

ВСС 7

Борилачке вештине

65.

Ћирковић Игор

ВСС 7

Рачунарство и информатика

66.

Миладиновић Марко

ВСС 7

Историја

 

Одељењска старешинства

Одељење

Одељенски старешина

Образовни профил

1/1

Весна Стојановић

Економски техничар

1/2

Слађана Димитријевић

Финансијски техничар

1/3

Владимир Петровић

Техничар обезбеђења

1/4

Зорица Андрејић

Правни техничар

1/5

Даница Исаиловић

Туристички техничар

1/6

Миланка Трифуновић

Трговац

1/7

Емина Микић

Конобар

1/8

Мирјана Симић

Кувар

2/1

Драган Станојевић

Економски техничар

2/2

Весна Игњатовић

Финансијски техничар

2/3

Брако Ћаћић

Техничар обезбеђења

2/4

Весна Јевђовић

Правни техничар

2/5

Јована Ивановић

Туристички техничар

2/6

Бранко Ђуришић

Трговац

2/7

Јелена Минић

Конобар

2/8

Влада Арсовски

Кувар

3/1

Мирјана Колаковић

Економски  техничар

3/2

Славица Ратковић

Финансијски техничар

3/3

Ивана Рашић-Николић

Техничар обезбеђења

3/4

Десанка Колаковић

Правни техничар

3/5

Бојан Јевтић

Туристички техничар

3/6

Ивана Цоцић

Трговац

3/7

Ксенија Илић

Конобар

3/8

Душан Антић

Кувар

4/1

Слободан Милошевић

Економски  техничар

4/2

Зорица Милојевић

Финансијски техничар

4/3

Мирослав Рајић

Техничар обезбеђења

4/4

Радослав Биорац

Правни техничар

4/5

Емина Младеновић

Туристички техничар

4/6

Мирјана Анђелковић

Туристички техничар