Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Упознајте се са профилима које наша школа образује, погледајте следеће линкове са садржајем предмета које наши ђаци слушају у току свог образовања.

Образовни профили са четвртим степеном стручне спреме

Економски техничар
Образовни профил
Правно-пословни техничар
Образовни профил
Техничар обезбеђења
Образовни профил
Туристичко-хотелијерски техничар
Образовни профил
Кулинарски техничар
Образовни профил

Образовни профили са трећим степеном стручне спреме

Трговац
Образовни профил
Конобар
Образовни профил

Просторије школе

Календар за школску 2022/2023. годину

×

Распоред звоњења

×

Како до нас?

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“ Кнегиње Милице бб, 35000 Јагодина.

Телефон: 035/251-602

© 2022. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“