Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Светосавска академија ЕТШ "Славка Ђурђевић":

Први део: #mctmp

Други део: #mctmp

Flag Counter

Наставничко особље

1

Српски језик и књижевност

Исаиловић Даница

Јевтић Бојан

Младеновић Емина

Ратковић Славица

Анђелковић Мирјана

2

Математика

Станојевић Драган

Петровић Владимир

Милосављевић Марија

Ђорђевић Сузана

Јовановић Данијела

Павловић Наташа

3

Енглески језик

Димитријевић Слађана

Јовановић Јелена

Стојановић Весна

4

Немачки језик

Илић Ксенија

Милетић Катарина

Андрејић Дијана

5

Француски језик

Радосављевић Мирјана

6

Руски језик

Павловић Бојана

Рашић-Николић Ивана

7

Латински језик

Радосављевић Мирјана

8

Рачунарство и информатика

Вујић Милош

Никола Николић

Станојевић Драган

Ћирић Ивица

9

Пословна информатика

Игњатовић Весна

Јасмина Петровић

Лазаревић Далибор

Ћирић Ивица

10

Историја

Колаковић Десанка

Миладиновић Марко

11

Историја уметности

Јовановић Горан

12

Географија

Микић Емина

Павловић Бојана

13

Туристича географија

Микић Емина

Павловић Бојана

14

Економска географија

Павловић Бојана

15

Биологија

Зекавица Марија

Мак Анамарија

Цоцић Ивана

16

Екологија и заштита животне средине

Зекавица Марија

17

Хемија

Мак Марина

Ристић Јагода

18

Физика

Јовановић Тамара

Симић Саша

19

Физичко васпитање

Ђорђевић Светозар

Ђуришић Бранко

Јовановић Маја

Петровић Верица

20

Пословна и службена коресподенција

Андрејић Зорица

Крстев Емилија

21

Основи правних поступака

Андрејић Зорица

Крстев Емилија

Ћаћић Бранислав

22

Основи радног права

Андрејић Зорица

Јевђовић Весна

Рашић-Николић Ивана

Ћаћић Бранисалав

23

Социологија

Андрејић Зорица

Јовановић Петра

Милошевић Слободан

24

Грађанско васпитање

Јовановић Петра

Милошевић Слободан

Павловић Бојана

Радосављевић Мирјана

Рајић Мирослав

25

Логика

Андријевић Данијела

Томић Сузана

26

Филозофија

Андријевић Данијела

Томић Сузана

27

Култура језичког изражавања

Анђелковић Мирјана

28

Куварство са пракитчном наставом

Антић Душан

Аранђеловић Валентина

Јончић Марија

Марковић Иван

Радосављевић Марко

Тодоровић Радмила

29

Услуживање

Аранђеловић Валентина

Ђорђевић Љиљана

Ђурђевић Биљана

Јеремић Марија

Маленовић Невена

30

Агенцијско и хотелијерско пословање

Ђурђевић Александра

Колаковић Мирјана

Лазаревић Далибор

Марковић Емина

Милетић Драгана

Милетић Сузана

Станковић Зоран

31

Свечани пријеми

Ђурђевић Биљана

Јеремић Марија

Ђорђевић Љиљана

32

Рачуноводство

Жунић Борјанка

Симић Славица

33

Борилачке вештине

Ђорђевић Светозар

Ђуришић Бранко

34

Предузетништво

Ђурђевић Биљана

Жунић Борјанка

Симић Славица

35

Економика и организација предузећа

Жунић Борјанка

36

Економика туристичких и угоститељских предузећа

Милојевић Зорица

Симић Славица

37

Пословна економија

Жунић Борјанка

Игњатовић Весна

Колаковић Мирјана

38

Статистика

Игњатовић Весна

Лазаревић Далибор

39

Основи права

Јевђовић Весна

40

Увод у јавну администрацију

Јевђовић Весна

41

Биротехника

Јевђовић Весна

42

Основи кривичног права и криминалистике

Јевђовић Весна

Ћаћић Бранислав

43

Ликовна култура

Јовановић Горан

44

Уметничко обликовање

Јовановић Горан

45

Историја уметности

Јовановић Горан

46

Комерцијално познавање робе

Јовановић Дејан

Петровић Јасмина

47

Познавање робе

Јовановић Дејан

Лапчевић Снежана

Мак Марина

48

Савремена пословна кореспонденција

Колаковић Мирјана

49

Вештина комуникације

Крстев Емилија

Тимић Весна

Хранисављевић Ана

50

Основи пословања у трговини

Лазаревић Далибор

Трифуновић Миланка

51

Техника продаје и услуге купцима

Милетић Сузана

Николић Марко

Петровић Јасмина

52

Основи економије

Милојевић Зорица

Николић Марко

53

Набавка и физичка дистрибуција

Николић Марко

54

Основе куварства

Радосављввић Марко

55

Основе посластичарства

Радосављввић Марко

56

Заштита од пожара и заштита на раду

Рајић Мирослав

57

Систем обезбеђења

Рајић Мирослав

58

Дактилографија и административно пословање

Рашић-Николић Ивана

59

Основи матичне евиденције

Рашић-Николић Ивана

Ћаћић Бранислав

60

Секретарско пословање

Рашић-Николић Ивана

Ћаћић Бранислав

61

Психологија

Тимић Весна

62

Верска настава - православни катихизис

Тодоровиж Бојан

Урошевић Угљеша

63

Музичка уметност

Томић Сенка

64

Организација државе

Ћаћић Бранислав

65

Државно уређење

Ћаћић Бранислав

66

Уставно и привредно право

Ћаћић Бранислав