Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Светосавска академија ЕТШ "Славка Ђурђевић":

Први део: #mctmp

Други део: #mctmp

Flag Counter

 

Ред. бр.

Презиме и име

Радно место

Степен стручности

1

Николић Горан

Директор

ВСС 7

2

Цекић Милица

Секретар

ВСС 7

3

Милошевић Слободан

Помоћник директора

ВСС 7

4

Павловић Бојана

Помоћник  директора

ВСС 7

5

Јевремовић Драгана

Педагог

ВСС 7

6

Станојевић Марија

Социолог

ВСС 7

7

Радовановић Јасна

Библиотекар

ВСС 7

8

Лазаревић Душица

Шеф рачуноводства

ССС

9

10

Јовановић Драгана

Лазаревић Данијела

Административно финансијски радник

Административно финансијски радник

ССС

 

Одељење

Одељенски старешина

Образовни профил

1/1

Весна Стојановић

Економски техничар

1/2

Слађана Димитријевић

Финансијски техничар

1/3

Владимир Петровић

Техничар обезбеђења

1/4

Зорица Андрејић

Правни техничар

1/5

Даница Исаиловић

Туристички техничар

1/6

Миланка Трифуновић

Трговац

1/7

Емина Микић

Конобар

1/8

Мирјана Симић

Кувар

2/1

Драган Станојевић

Економски техничар

2/2

Весна Игњатовић

Финансијски техничар

2/3

Брако Ћаћић

Техничар обезбеђења

2/4

Весна Јевђовић

Правни техничар

2/5

Јована Ивановић

Туристички техничар

2/6

Бранко Ђуришић

Трговац

2/7

Јелена Минић

Конобар

2/8

Влада Арсовски

Кувар

3/1

Мирјана Колаковић

Економски  техничар

3/2

Славица Ратковић

Финансијски техничар

3/3

Ивана Рашић-Николић

Техничар обезбеђења

3/4

Десанка Колаковић

Правни техничар

3/5

Бојан Јевтић

Туристички техничар

3/6

Ивана Цоцић

Трговац

3/7

Ксенија Илић

Конобар

3/8

Душан Антић

Кувар

4/1

Слободан Милошевић

Економски  техничар

4/2

Зорица Милојевић

Финансијски техничар

4/3

Мирослав Рајић

Техничар обезбеђења

4/4

Радослав Биорац

Правни техничар

4/5

Емина Младеновић

Туристички техничар

4/6

Мирјана Анђелковић

Туристички техничар


 

Руководиоци стручних већа у овој школској години

            Владимир Петровић – одељењска већа првог разреда

            Весна Игњатовић – одељењска већа другог разреда

            Мирјана Колаковић – одељењска већа трећег разреда

            Слободан Милошевић – одељењска већа четвртог разреда

 Руководиоци стручних већа за области предмета

Ред.

бр.

Стручна већа

Име и презиме наставника

1.

Економске групе предмета

Ратомирка Вујичић

2.

Српског језика

Емина Младеновић

3.

Математике и информатике

Драган Станојевић

4.

Друштвених наука

Емина Микић

5.

Природних наука

Мирјана Симић

6.

Правне групе предмета

Емилија Крстев

7.

Страних језика

Милица Милић

8.

Физичког васпитања

Бранко Ђуришић

9.

Угоститељских предмета

Радмила Тодоровић

       

Стручни руководиоци секција

Назив секције

Име и презиме наставника

Рецитаторска

Емина Младеновић

Математичка

Драган Станојевић

Литерарна

Славица Ратковић

Лингвистичка

Даница Исаиловић

Новинарска

Бојан Јевтић

Драмска

Бојан Јевтић

Еколошка

Мирослав Јовановић

Хор (певачко друштво)

Сенка Томић

Спортске секције

Бранко Ђуришић, Светозар Ђорђевић

 

Стручни сарадници у школи

Јевремовић Драгана – педагог, координатор тима за ШРП, израђује Годишњи програм рада школе, учествује у изради планова и програма наставника, учествује у раду стручних органа у школи.

Станојевић Марија – социолог, учествује у раду стручних органа у школи, учествује у изради Годишњег плана рада школе, члан тима за вредновање и самовредновање рада школе.

Јасна Радовановић, библиотекар–координатор за јавну и културну делатност школе.

Ученички парламент организује и води  – Бранислав Ћаћић.

Израда распореда часова је поверена – Драгану Станојевићу.