Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачунарство и информатика
 7. Екологија
 8. Хемија
 9. Основи економије
 10. Пословна економија
 11. Рачуноводство
 12. Савремена пословна кореспонденција
 13. Верска настава/Грађанско васпитање

Друга година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Основи економије
 7. Пословна економија
 8. Рачуноводство
 9. Савремена пословна кореспонденција
 10. Основи финансија
 11. Економска географија
 12. Финансијско пословање
 13. Верска настава/Грађанско васпитање

Трећа година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Социологија
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачуноводство
 7. Статистика
 8. Право
 9. Пословне финансије
 10. Јавне финансије
 11. Банкарско пословање
 12. Пословна информатика
 13. Верска настава/Грађанско васпитање

Четврта година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Статистика
 6. Право
 7. Пословне финансије
 8. Јавне финансије
 9. Девизно и царинско пословање
 10. Банкарско пословање
 11. Осигурање
 12. Пословна информатика
 13. Верска настава/Грађанско васпитање