Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

Обавезни општеобразовни предмети

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Географија
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Рачунарство и информатика
 8. Хемија

Обавезни стручни предмети

 1. Страни језик 2
 2. Здравствена култура
 3. Основе туризма и угоститељства
 4. Услуживање
 5. Професионална пракса

Изборни предмети

 1. Грађанско васпитање/Верска настава

Друга година

Обавезни општеобразовни предмети

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Екологија и заштита животне средине

Обавезни стручни предмети

 1. Страни језик 2
 2. Услуживање
 3. Исхрана
 4. Економика туристичких и угоститељских предмета
 5. Основе куварства
 6. Туристичка географија
 7. Професионална пракса

Изборни предмети

 1. Грађанско васпитање/Верска настава
 2. Пословна информатика у туризму и угоститељству
 3. Барско пословање
 4. Изабрани спорт
 5. Ликовна култура
 6. Музичка култура

Трећа година

Обавезни општеобразовни предмети

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Социологија са правима грађана
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Историја

Обавезни стручни предмети

 1. Страни језик 2
 2. Свечани пријеми
 3. Услуживање
 4. Психологија у туризму и угоститељству
 5. Основе посластичарства
 6. Предузетништво

Изборни предмети

 1. Грађанско васпитање/Верска настава
 2. Маркетинг у угоститељству и туризму
 3. Општа туристичка географија
 4. Страни језик или Изабрани спорт
 5. Историја (одабране теме)