Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

Обавезни општеобразовни предмети

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Рачунарство и информатика
 6. Географија
 7. Хемија

Обавезни стручни предмети

 1. Здравствена култура
 2. Основе туризма и угоститељства
 3. Куварство
 4. Исхрана
 5. Професионална пракса

Изборни предмети

 1. Грађанско васпитање/Верска настава

Друга година

Обавезни општеобразовни предмети

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Екологија и заштита животне средине

Обавезни стручни предмети

 1. Куварство
 2. Економика туристичких и угоститељских предузећа
 3. Туристичка географија
 4. Професионална пракса

Изборни предмети

 1. Грађанско васпитање/Верска настава
 2. Пословни страни језик
 3. Путеви хране
 4. Познавање животних намирница
 5. Пословна информатика у туризму и угоститељству
 6. Изабрани спорт
 7. Ликовна култура
 8. Музичка култура

Трећа година

Обавезни општеобразовни предмети

 1. Српски језик и књижевност
 2. Социологија са правима грађана
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Историја

Обавезни стручни предмети

 1. Куварство
 2. Националне кухиње
 3. Основе услуживања
 4. Предузетништво

Изборни предмети

 1. Грађанско васпитање/Верска настава
 2. Пословни страни језик
 3. Психологија у туризму и угоститељству
 4. Маркетинг у туризму и угоститељству
 5. Општа туристичка географија
 6. Страни језик 1
 7. Изабрани спорт
 8. Историја (изабране теме)