Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачунарство и информатика
 7. Физика
 8. Хемија
 9. Географија
 10. Музичка уметност
 11. Биологија
 12. Државно уређење
 13. Основи права
 14. Пословна и службена кореспонденција
 15. Верска настава/Грађанско васпитање

Друга година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Социологија
 4. Историја
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Физика
 8. Географија
 9. Ликовна култура
 10. Основи права
 11. Психологија
 12. Латински језик
 13. Пословна и службена кореспонденција
 14. Основи радног права
 15. Биротехника
 16. Верска настава/Грађанско васпитање

Трећа година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Логика
 7. Основи економије
 8. Основи матичне евиденције
 9. Пословна и службена кореспонденција
 10. Основи радног права
 11. Основи правних поступака
 12. Послови правног промета
 13. Секретарско пословање
 14. Верска настава/Грађанско васпитање

Четврта година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Филозофија
 7. Устав и права грађана
 8. Статистика
 9. Пословна и службена кореспонденција
 10. Основи радног права
 11. Основи правних поступака
 12. Послови правног промета
 13. Основи реторике и беседништва
 14. Верска настава/Грађанско васпитање