Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Музичка уметност
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Рачунарство и информатика
 8. Географија
 9. Физика
 10. Хемија
 11. Биологија 
 12. Државно уређење
 13. Основи права
 14. Дактилографија и административно пословање
 15. Верска настава/Грађанско васпитање

Четврта година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Филозофија
 4. Историја
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Устав и права грађана
 8. Статистика
 9. Основи матичне евиденције
 10. Систем обезбеђења
 11. Заштита од пожара и заштита на раду
 12. Служба обезбеђења
 13. Основи кривичног права и криминалистике
 14. Основи правних поступака
 15. Верска настава/Грађанско васпитање