Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Географија
 5. Музичка уметност
 6. Физичко васпитање
 7. Математика
 8. Рачунарство и информатика
 9. Физика
 10. Хемија
 11. Екологија и заштита животне средине
 12. Економика трговине
 13. Трговинско васпитање
 14. Практична настава
 15. Верска настава/Грађанско васпитање

Друга година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Ликовна култура
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Економика трговине
 7. Познавање робе
 8. Трговинско пословање
 9. Практична настава
 10. Верска настава/Грађанско васпитање

Трећа година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Устав и права грађана
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Познавање робе
 7. Психологија
 8. Трговинско пословање
 9. Практична настава
 10. Верска настава/Грађанско васпитање