Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Прва година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик 1
 3. Историја
 4. Музичка уметност
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Рачунарство и информатика
 8. Географија
 9. Физика
 10. Хемија
 11. Биологија
 12. Страни језик 2
 13. Основи туризма и угоститељства
 14. Агенцијско и хотелијерско пословање
 15. Верска настава/Грађанско васпитање

Друга година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик 1
 3. Историја
 4. Ликовна култура
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Рачунарство и информатика
 8. Географија
 9. Физика
 10. Хемија
 11. Биологија
 12. Страни језик 2
 13. Економика и организација предузећа
 14. Агенцијско и хотелијерско пословање
 15. Верска настава/Грађанско васпитање

Трећа година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик 1
 3. Социологија
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Устав и права грађана
 7. Страни језик 2
 8. Психологија
 9. Финансијско пословање
 10. Статистика
 11. Биротехника
 12. Туристичка географија
 13. Историја уметности
 14. Агенцијско и хотелијерско пословање
 15. Верска настава/Грађанско васпитање

Четврта година

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик 1
 3. Филозофија
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Туристичка географија
 7. Историја уметности
 8. Спољнотрговинско и девизно пословање
 9. Право
 10. Економика туризма
 11. Маркетинг у туризму
 12. Агенцијско и хотелијерско пословање
 13. Верска настава/Грађанско васпитање