Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Светосавска академија ЕТШ "Славка Ђурђевић":

Први део: #mctmp

Други део: #mctmp

Flag Counter

За остваривање Плана и Програма образовања и васпитања, школа располаже следећим простором:

 • са 4 кабинета за: информатику и рачунарство и пословну информатику, где на располагању постоји 43 рачунара за потребе наставе (26 pentium IV, 9 pentium III, 8 pentium II), 2 пројектора;
 • захваљујући донацији Европске уније добијен је модерно опремљен рачунарски кабинет са 15 рачунара, штампачем, копир-апаратом и видео-опремом;
 • пријатно уређеним наставничким холом;
 • фискултурном салом;
 • кабинетом за куварство;
 • кабинетом за услуживање;
 • постоји опрема за медијатеку, али није инсталирана због недостатка простора;
 • школа располаже видео-надзором и алармним системом;
 • Учионице су опремљене новим белим таблама, али не располажу битним наставним средствима.
 • Школа поседује библиотеку од 7.000 наслова, а ове школске године школа је добила донацију од 8.000 књига (легат професора Правног факултета Марка Младеновића), тако да је сада  укупан фонд библиотеке 15.000 књига.
 • Канцеларија стручне службе солидно је опремљена за потребе стручне службе; на располагању је рачунар (pentium IV) и штампач.
 • Канцеларија професора математике и информатике опремљена је новим рачунаром pentium IV, штампачем и скенером.
 • Канцеларије директора, секретара и административног особља опремљене су са по једним рачунаром (pentium IV), штампачем – укупно 4 рачунара, и  скенером.