Библиотека ЕТШ Јагодина

Scientias potestas est


Простор библиотеке обухвата две просторије и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чиjи је капацитет 15 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери, промоција и других дешавања.

Библиотека поседује комплетну лектиру, стручне књиге, као и већи број књига белетристике са преко 8100 наслова.

Библиотека је у протеклој школској години имала 760 чланова и то 698 ученика и 62 наставника и стручна сарадника.

Библиотекарке: Марина Јокић, Катарина Петровић

Радно време библиотеке 9:30-16:00 часова