Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Образовни профили Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Ванредни ученици

ГЕОГРАФИЈА – 21.02. – 12:45h

УВОД У У ЈАВНУ АДМИНИСТАРАЦИЈУ – 22.02. – 13:30h

ВЕРСКА НАСТАВА – 27.02. – 12:00h

МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 28.02. – 13:00h

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 24.02. – 15:00h – писмени, 27.02. – 13:30h - усмени

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – 27.02. – 11:30h

ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА – 24.02. – 12:00h

СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА – 27.02 – 11:00h

СРПСКИ ЈЕЗИК – 22.02. – 12:45h – писмени / 23.02. – 12:45h - усмени

МАТЕМАТИКА IV разред – 24.02 – 17:00h писмени / 27.02. – 12:45h - усмени

МАТЕМАТИКА II и III разред – 24.02 – 17:00h писмени / 27.02. – 12:45h - усмени

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 20.02. – 17:00h

ИСТОРИЈА – 23.02. – 13:00h

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ - 27.02. - 09:00h

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ /ХИГИЈЕНА – 28.02. – 13:30h

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - 22.02.- 12:00h

КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ - 24.02. – 13:00h

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ - 28.02. 09:00h

УСЛОВНО УПИСАНИ

1. Боцић Анђела – 1. разред, правно-пословни техничар

  • Увод у право – 21.02. – 09:00h
  • Увод у јавну администрацију – 22.02. – 13:30h

    2. Јевтић Катарина – 2. разред, трговац

  • Познавање робе – 22.02. – 09:00h
  • Маркетинг у трговини – 20.02. – 15:00h
  • Основи пословања у трговини – 27.02. – 09:00h
  • Техника продаје и услуге купцима – 28.02. – 13:00h