Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Туристичко-хотелијерски техничар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Стручне компетенције:

 • Израда и продаја туристичких услуга
 • Праћење реализације туристичких услуга
 • Обављање рецепцијских послова у хотелу
 • Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције
 • Комуникација и организација рада у хотелу и агенцији.
 • Опис рада

  Припрема туристичких услуга
 • Прикупљање информација за одређену туристичку услугу
 • Дефинисање свих неопходних чинилаца конкретне туристичке услуге
 • Контактирање партнера -добављача ради прикупљања понуде
 • Припрема неопходних информација за потписивање уговора
 • Израда предрезервација
 • Израда туристичких услуга
 • Састављање програма туристичке услуге (путовања)
 • Дефинисање списка услуга за калкулацију
 • Израда предлога калкулације
 • Учествовање у формирању коначног програма и/или понуде
 • Примање и преношење информација у оквиру служби
 • Пласирање туристичких услуга
 • Вршење корекције понуде на основу конкретног захтева
 • Пружање додатних информација о свим услугама
 • Контактирање потенцијалних клијената (корисника услуге)
 • Рекламирање својих услуга у непосредном контакту са клијентом
 • Рекламирање саобраћајних услуга у непосредном контакту са клијентом
 • Продаја туристичких услуга
 • Обављање непосредне продаје туристичких услуга
 • Израда и испостављање предрачуна
 • Евидентирање продаја туристичких услуга
 • Евидентирање и продаја саобраћајних услуга
 • Евидентирање уплата продатих туристичких услуга (користећи софтвер)
 • Израда и издавање ваучера и остале пратеће документације (користећи софтвер)
 • Вршење резервација услуга
 • Израда дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство
 • Праћење реализације туристичких услуга
 • Дефинисање коначне листе корисника услуга
 • Израда коначне резервације и прослеђивање извршиоцима услуга
 • Праћење квалитета извршене услуге
 • Организовање измене у новонасталим ситуацијама
 • Анкетирање корисника услуга (прикупља утисака корисника по реализацији)
 • Обављање рецепцијских послова у хотелу
 • Пријем гостију
 • Одјава гостију
 • Вођење евиденције - књиге гостију
 • Пружање информација о понуди ванпансионских услуга
 • Пружање разних обавештења гостима
 • Издавање хотелског рачуна
 • Обављање унутрашње и спољне комуникације
 • Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције
 • Израда позивница
 • Регистрација учесника
 • Спровођење протокола скупа
 • Промоција скупова
 • Организовање пратећих приредби скупова
 • Организовање слободног времена учесника скупа
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за квалификацију ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу